VERZEKERINGEN

Schadeverzekeringen

Een schadeverzekering is een verzekering die tot doel heeft een verzekerde na het optreden van een verzekerd risico schadeloos te stellen. De definitie van schadeverzekering wordt door de wetgever opgesteld. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

– Arbeidsongeschiktheidsverzekering
– Aansprakelijkheidsverzekering
– Inboedel- en Woonhuisverzekering
– Auto- en Motorverzekering
– Reisverzekering (doorlopende)
– Rechtsbijstandsverzekering

Levensverzekeringen

Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van de mens. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een hypotheek of andere toekomstige zaken, vaak ook gecombineerd met een overlijdensdekking. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

– Koopsompolissen
– Studieverzekeringen
– Gemengde verzekeringen
– Spaarverzekering voor aflossing hypotheek

Overlijdensverzekeringen

Verzamelbegrip voor alle vormen van levensverzekering waarbij de verplichting van de verzekeraar tot het doen van (een) uitkering(en) ontstaat, door het overlijden van de verzekerde. Enkele voorbeelden hiervan zijn;

– Overlijdens risicoverzekering
– Lineair dalende overlijdens risicoverzekering
– Annuïtair dalende overlijdens risicoverzekering
– Uitvaart verzekering