HYPOTHEKEN

Nieuw af te sluiten hypotheken, vanaf 01-01-2013 moet verplicht maandelijks aflost worden de 2 hypotheken die daar nog aan voldoen zijn:

Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek lijkt het meest op een normale lening. Bij een lineaire hypotheek los je eenvoudig in gelijke delen af.Gaan we uit van de gebruikelijke looptijd van 30 jaar, ofwel 360 maanden, dan los je per maand dus 1/360e deel van je hypotheekschuld af. Omdat je steeds minder rente betaalt over een lager wordende schuld, betekent dit; hoge netto maandlasten aan het begin van de looptijd, maar die dalen gedurende de looptijd van je hypotheek. Interessant als je bijvoorbeeld later minder wilt gaan werken. Nadeel is wel dat je weinig profijt van fiscale aftrekregelingen hebt.

 

Voordelen lineaire hypotheek

  • Snel afnemende hypotheekschuld
   Bij de lineaire hypotheek lost u maandelijks een vast bedrag af. Uw schuld wordt dus iedere maand snel kleiner in vergelijking met de annuïteiten hypotheek.
  • Dalende maandlast
   Omdat u ieder jaar rente betaalt over een steeds kleiner wordende schuld, zal dit rentebedrag telkens lager zijn. De maandlast zal dus afnemen. Uw bestedingsruimte zal gaan toenemen.
  • Goedkoopste hypotheekvorm waarbij wordt afgelost
   Als u kijkt naar de totale lasten van deze hypotheekvorm (alle aflossingen + alle rentebetalingen over de gehele looptijd) zult u bemerken dat de lineaire hypotheek de goedkoopste hypotheek is. Let op: dit moet u niet verwarren met het begrip “de laagste maandlast”!!
  • Vermogensvorming
   Omdat iedere maand een vast bedrag aan aflossing wordt betaald, heeft u op het einde van de looptijd van de lening geen schuld meer. U heeft dan uw huis dan volledig in eigendom zonder schuld. Op deze wijze bouwt u een stuk vermogen op.
  • Totale rentelast is relatief laag
   Gerekend over de gehele looptijd van de hypotheek betaalt u bij deze hypotheekvorm de laagste rentelasten.
  • Verruiming financiële armslag
   De steeds lager wordende maandlasten geven u steeds meer ruimte in uw bestedingspatroon.
  • Makkelijk te vergelijken
   Offertes voor deze vorm zijn eenvoudiger te vergelijken dan offertes voor andere hypotheekvormen.
  • Lage premie risicoverzekering
   Indien u uw nabestaanden niet wilt opzadelen met een hypotheekschuld, kunt u een overlijdensrisicoverzekering sluiten.

Nadelen lineaire hypotheek

 • Afnemend fiscaal voordeel
  Weliswaar geniet u bij deze hypotheekvorm een fiscaal voordeel, maar omdat het rentedeel gedurende de looptijd van de lening snel kleiner wordt, profiteert u steeds minder van de renteaftrek.

  Dit nadeel wordt alleen maar groter als u gedurende de looptijd van de lening steeds meer gaat verdienen. Bij hogere inkomens heeft u immers ook een hogere aftrekmogelijkheid waar u steeds minder gebruik van maakt.
 • In het begin hoge maandlasten
  Met de lineaire hypotheek lost u vanaf het begin maandelijks een vast bedrag af. Naast deze relatief hoge aflossing betaalt u in het begin tevens de rente over de volledige hypotheekschuld.
 • Beperking financiële armslag
  In het begin zijn de maandlasten erg hoog en dat beperkt u in uw bestedingspatroon. De lineaire hypotheek is dus niet zo geschikt voor mensen met een laag salaris; zij zijn meer gebaat bij andere hypotheekvorm.

 

Annuïteit hypotheek

Grafiek annuiteit hypotheek

Deze vorm lijkt op de lineaire hypotheek in die zin dat aan het einde van de looptijd de hypotheek is afgelost. Het verschil is, dat de bruto kosten van de aflossing plus rente in elke termijn exact hetzelfde is. Maar de fiscale aftrek vermindert naarmate de hypotheek langer loopt. Hierdoor stijgen de maandelijkse netto hypotheeklasten. Dit kan interessant zijn als je verwacht dat je inkomen zal stijgen. Hou er dan wel rekening mee dat je aan het begin de meeste belastingaftrek hebt terwijl je dan juist minder belasting betaalt.

 

 

Voordelen annuïteitenhypotheek

  • Afnemende hypotheekschuld
   Bij de annuïteit hypotheek lost u maandelijks een bedrag af. Uw schuld wordt dus iedere maand kleiner.
  • Goedkoopste hypotheekvorm waarbij wordt afgelost
   Als u kijkt naar de maandelijkse (bruto) maandlast dan is dit de voordeligste hypotheek.
  • Vermogensvorming
   Omdat iedere maand een vast bedrag aan aflossing wordt betaald, heeft u op het einde van de looptijd van de lening geen schuld meer. U heeft dan uw huis dan volledig in eigendom zonder schuld. Op deze wijze bouwt u een stuk vermogen op.
  • Lage premie risicoverzekering
   Indien u uw nabestaanden niet wilt opzadelen met een hypotheekschuld, kunt u een overlijdensrisicoverzekering sluiten.

Nadelen annuïteit hypotheek

 • Afnemend fiscaal voordeel
  Weliswaar geniet u bij deze hypotheekvorm een fiscaal voordeel, maar omdat het rentedeel gedurende de looptijd van de lening snel kleiner wordt, profiteert u steeds minder van de renteaftrek.

  Dit nadeel wordt alleen maar groter omdat u gedurende de looptijd van de lening steeds meer gaat aflossen. Bij hogere inkomens heeft u immers ook een hogere aftrekmogelijkheid waar u steeds minder gebruik van maakt.
 • Aflossing Bij de annuïteitenhypotheek wordt in de beginfase van de hypotheek nauwelijks afgelost, aan het einde van de hypotheek termijn betaald u nagenoeg alleen aflossing.
 • Netto maandlasten
  Met de annuïteit hypotheek lost u vanaf het begin maandelijks een bedrag af maar de bruto maandlast blijft gedurende de looptijd gelijk. Naast deze aflossing betaalt u ook de rente over de nog niet afgeloste hypotheekschuld. U krijgt jaarlijks steeds minder belasting terug, hier stijgt de netto maandlast van deze hypotheek.

 

Hypotheekvormen die alleen nog aftrekbaar zijn als u deze al had lopen voor 01-01-2013 zijn:

Voor 1 januari 2013 kon uit een veel groter aantal hypotheekvormen gekozen worden. Voor deze lopende hypotheken blijft de hypotheekrente gewoon aftrekbaar. Deze hypotheekvormen kun je ook nog voor nieuwe hypotheken afsluiten, maar dan is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar (en daarom is dat veelal niet interessant).

Hieronder een overzicht van deze hypotheekvormen:

 • Aflossingsvrijehypotheek
 • Bankspaarhypotheek
 • Spaarhypotheek
 • Beleggingshypotheek
 • Hybride hypotheek
 • Krediet hypotheek
 • Levenhypotheek