RestschuldAl sinds 2013 is het mogelijk om een restschuld mee te financieren bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Prettig, als je woning onder water staat (= je hypotheek hoger is dan je woningwaarde) maar je wilt toch verhuizen. Momenteel is het mogelijk om de rente over de restschuldlening maximaal tien jaar af te trekken. Op Prinsjesdag werd bekend dat deze periode vanaf 2015 wordt opgerekt naar vijftien jaar. Langer voordeel dus! Maar hoe zit het precies en wat levert dit op?

Je wilt verhuizen. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van gezinsuitbreiding, je een nieuwe baan ver weg hebt of juist gaat scheiden. Maar, de waarde van jouw huis is door de woningmarktcrisis fors gedaald en dus verwacht je je woning met verlies te verkopen. Onder bepaalde voorwaarden is het gelukkig mogelijk dit verlies mee te financieren in een nieuwe hypotheek.

Hypotheek voordeliger dan reguliere lening Wanneer je restschuld in een nieuwe hypotheek kan worden opgenomen, liggen je rentelasten een stuk lager dan wanneer de restschuld met bijvoorbeeld een persoonlijke lening zou bekostigen. Je inkomen dient uiteraard wel hoog genoeg te zijn om de extra rente en aflossing te kunnen betalen.

Restschuld vijftien ipv tien jaar aftrekbaar Momenteel is deze restschuldfinanciering tien jaar fiscaal aftrekbaar. Daarom moet een restschuld vaak ook in die tien jaar worden afgelost. Dat maakt de maandlast van die restschuld vaak onnodig hoog, en daarmee werd het aantal mensen dat in aanmerking kan komen voor restschuldfinanciering beperkt.

Vanaf 2015 komt hier verandering in. Vanaf dan is de hypotheekrente van de restschuld niet tien maar vijftien jaar aftrekbaar. Omdat je vijf jaar langer de tijd krijgt om af te lossen, dalen de bruto maandlasten die je kwijt bent aan de restschuldlening. De verlenging geldt voor restschulden die zijn ontstaan in de periode vanaf 29 oktober 2012 tot en met 2017. Let wel op, langere looptijd is dus ook langer betalen.

Bron: Wegwijs 19-09-2014