Elektromotor

Bron: RedactieNIBESVV 9 Mei 2016

Ook racefietsen en mountainbikes te voorzien zijn van een (uiterlijk) nagenoeg onzichtbaar motortje wordt steeds bekender. Sinds de Belgische veldrijdster Femke van den Driessche werd betrapt met een elektromotortje in het frame van haar fiets, neemt het aanbod van dergelijke motortjes in rap tempo toe. Steeds meer liefhebbers van wielrennen schaffen zich een fiets aan met een dergelijk motortje, of laten er een plaatsen in hun fiets. Voor degenen die – bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd – steeds meer moeite hebben om het vaste ploegje waarmee zij hun sport beoefenen bij te houden, is een motortje een ideaal hulpmiddel. 

Bent u ook van plan dit motortje op uw fiets aan te brengen, of heeft u dat al gedaan, lees dan onderstaande tekst goed!!

Fiets wordt motorrijtuig !!

Tot nu toe is er weinig aandacht voor de juridische consequenties. Door het plaatsen van een elektromotortje in een fiets, wordt de fiets van rechtswege een ‘motorrijtuig’. Want: ‘bestemd om te worden voortbewogen (…) mede door een mechanische kracht op of aan het voertuig zelf aanwezig’ (art. 1 lid 1 onder c Wegenverkeerswet). 

Consequenties

Dat de fiets door het plaatsen van een motortje een motorrijtuig is geworden, heeft consequenties:

  1. Dat betekent dat er niet mee op de openbare weg mag worden gereden, zolang er geen ‘type-goedkeuring’ door de RDW is. Er is géén sprake van de uitzondering die geldt voor fietsen met trapondersteuning (e-bike). Die uitzondering geldt alleen als het gaat om een motortje dat zijn aandrijvende werking verliest bij een snelheid van 25 km per uur. En de bedoeling in dit geval is juist dat het motortje in de fiets ook boven die snelheid nog werkt.
  2. Het betekent ook dat voor de racefiets-met-motortje een WAM-verzekering moet worden gesloten. Voor zover ons bekend zijn er nog geen mogelijkheden een WAM-verzekering hiervoor te sluiten. De algemene aansprakelijkheidsverzekeringen (AVP en AVB) bieden ook (voorlopig nog) geen dekking.
  3. Daarnaast betekent het aanbrengen van een motortje dat het aansprakelijkheidsregime is veranderd: op grond van 185 WVW rust er een risicoaansprakelijkheid op de eigenaar van een dergelijke racefiets. Zeker wanneer er sprake is van rijden in een groepje wielrenners op normale racefietsen, kan die aansprakelijkheid zwaar uitpakken. Dat geldt temeer als met name oudere liefhebbers deze racefietsen-met-motortje gaan gebruiken en zij daarmee sneller gaan rijden dan verstandig is, gezien fysieke gesteldheid, reactievermogen en zicht. 

Voorlopig kan ik u alleen het advies geven, bezint eer ge begint!!