De Tweede Kamer heeft op 12 november 2013 het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 met twee amendementen aangenomen. Eén aangenomen amendement leidt ertoe dat het tarief van de vierde schijf in de inkomstenbelasting (52%, jaar 2013) vanaf 2018 jaarlijks met tienden van procentpunten wordt verlaagd tot uiteindelijk 49,5% in 2039.

 

Ruim twintig jaar later moet het einddoel zijn bereikt: 49,5 procent voor het toptarief vanaf 2039. De tarieven van de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting worden iets langzamer afgebouwd dan in het oorspronkelijke wetsvoorstel was voorzien.

 

De verlaging is een compensatie voor het verplicht annuïtair aflossen van een hypotheek en de beperking van de hypotheekrenteaftrek in de bovenste schijf van 52% (51,5% in 2014 en vervolgens jaarlijks 0,5% minder per jaar tot 38%).

De oorspronkelijk in het wetsvoorstel opgenomen jaarlijkse, met stappen van 0,5%-punt voortschrijdende aftrekbeperking van de hypotheekrenteaftrek in de vierde belastingschijf van de inkomstenbelasting (52%, jaar 2013) naar het voorgenomen niveau van het tarief van de derde schijf (op termijn) 38% blijft bestaan, maar dit tarief wordt niet in 2041 bereikt zoals in het oorspronkelijke wetsvoorstel was voorzien, maar in 2042.