Bron wegwijs: 20 januari 2015

WOZ-waardeUiterlijk eind februari ontvang je de nieuwe WOZ-beschikking in de bus. Belangrijk, want aan de hand van deze zogenaamde marktwaarde betaal je een deel van je belastingen. Schat de gemeente de prijs van jouw huis te hoog in, dan ben je te duur uit. Aan de andere kant is een te lage WOZ-waarde ook niet altijd gunstig. Hoe ziet dat precies en hoe kan je beoordelen of de gemeente jouw huis juist goed inschat? Het antwoord in vijf vragen. 

1. WOZ, hoe zit dat ook alweer?
Wet Onroerende Zaken, kortweg de WOZ. Oftewel: de prijssticker die de gemeente op jouw huis plakt. Zo ontvang je begin 2015 een WOZ-beschikking met een waardepeildatum van 1 januari 2014. Dat gaat dus om de marktwaarde van ongeveer een jaar geleden. Dit bedrag is de grondslag voor je belastingaangifte over 2014 en onder andere de gemeentelijke belastingen die je in 2015 betaalt.

Goed om te weten: je vorige WOZ-beschikking had als waardepeildatum 1 januari 2013. In de tussenliggende periode is de gemiddelde koopwoning ongeveer 1,01% minder waard geworden. Dit is een gemiddelde en verschilt per type woning en regio. Theoretisch gezien zou je de waardedaling in je nieuwe WOZ-beschikking terug moeten zien.

2. Klopt die prijs wel?
De WOZ-waarde wordt gebaseerd op de waarde van ‘vergelijkbare’ huizen in je omgeving. En dat maakt het meteen lastig, want wanneer zijn woningen vergelijkbaar? Twee rijtjeshuizen in dezelfde straat, met een vergelijkbare oppervlakte, met tuin en garage, zijn niet automatisch evenveel waard.

Als een van de twee huizen een gloednieuwe dakkapel of juist flink achterstallig onderhoud heeft, kan dat zomaar tienduizend euro marktwaarde schelen. Laat staan wanneer het een rijtjeswoning en een hoekwoning betreft, of een woning aan het spoor versus een huis iets verderop, aan een rustige zijstraat.

3. Waar moet je op letten?
De gemeente heeft jouw WOZ-waarde over het algemeen niet handmatig berekend, je brief rolt na geautomatiseerd rekenwerk vanzelf uit de computer. Daarom is het zaak dat je zelf bekijkt of de WOZ-waarde reëel is, en waar deze op gebaseerd wordt. Waarschijnlijk heb je zelf wel een idee wat je woning ongeveer waard is.

Eventueel kun je bij de gemeente de referentiepanden opvragen: de woningen waarmee jouw huis vergeleken werd. Heb je het idee dat jouw WOZ-waarde te hoog is, bekijk dan wat de verschillen zijn tussen de woningen.

4. Waarom wil je geen te hoge WOZ-waarde?
De WOZ-waarde is de grondslag voor een aantal belastingen.

– Gemeentelijke belastingen: onroerendezaakbelasting (OZB)
– Belastingdienst: Eigenwoningforfait, eventuele erf- en schenkbelasting
– Waterschap: Watersysteem- en wegenheffing

Als de gemeente de waarde van je huis te hoog schat, betaal je te veel belasting. Wordt jouw huis ter waarde van € 250.000 geschat op € 290.000, dan betaal je ongeveer € 190 te veel aan bovenstaande belastingen. Ook bij eventuele erf- of schenkbelasting is de WOZ-waarde van invloed.

5. Waarom wil je geen te lage WOZ-waarde?
Een lage WOZ-waarde heeft als voordeel dat je minder belasting betaalt. Daar hebben de meeste mensen geen problemen mee. Toch kan een lage WOZ-waarde ook nadelen hebben. Bijvoorbeeld wanneer je een (tweede) hypotheek wilt sluiten, en je hypotheekverstrekker vraagtekens zet bij de waarde van je huis. Ook potentiële kopers zien liever een WOZ-waarde die hoger is dan vraagprijs: de vraagprijs wordt zo ogenschijnlijk voordeliger. Een (te) hoge WOZ-waarde is dan in je voordeel.

6. Hoe kan ik bezwaar maken?

Dat kan. Bezwaar tegen uw WOZ-beschikking moet u binnen zes weken na ontvangst (dagtekening) indienen. Na deze periode vervalt uw recht om bezwaar aan te tekenen. Dit hoef je niet zelf te doen kun je op internet bedrijven vinden die, meestal kosteloos kunnen helpen.

Een paar voorbeelden:

–       www.wozanalisten.nl/WozBezwaar

–       www.bezwaarmaker.nl/BezwaarWOZ

–       www.wozmeldpunt.nl/‎

–       www.wozopmaat.nl/