Bron: RTL 16-05-2014

HuisWie niet goed oplet bij het vastzetten van zijn nieuwe hypotheekrente, kan flink het schip in gaan, zo onderzocht RTL Nieuws. Niet alle banken wijzen klanten in hun rentebrief op de mogelijke nadelige gevolgen van een lage rente. De AFM: “Advies van een financieel adviseur kan klanten hierbij helpen.”

De 1,5 miljoen Nederlanders met een (bank)spaarhypotheek lopen het risico dat een lagere hypotheekrente ertoe leidt dat ze per saldo duizenden euro’s duurder uit zijn, zo blijkt uit het onderzoek van RTL Nieuws. “Wat je bespaart aan rente, kan verdwijnen in een fors hogere spaarpremie. Over de rest van de looptijd kan dat oplopen tot duizenden, soms tienduizenden euro’s, zo blijkt uit berekeningen van financieel adviseurs op verzoek van RTL Nieuws.”

BANKEN
Uit het onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat banken hun klanten niet altijd even goed op dit risico wijzen. “Klanten krijgen weliswaar een brief met daarin een zogenoemd renteherzieningsvoorstel, maar wat de gevolgen zijn voor de spaarpremie blijft vaak onvermeld. ABN Amro en SNS Bank geven dit toe, maar stellen dat een adviseur de klanten er in een (telefonisch) adviesgesprek op wijst.” ING zegt dat in hun brief wél melding wordt gemaakt van de gevolgen van een lagere hypotheekrente, maar wil de brief niet aan het nieuwsprogramma overleggen. Rabobank meldt in de brief dat de hypotheekrente en de rentevergoeding voor de spaarpot aan elkaar gekoppeld zijn, maar waarschuwt klanten niet over de nadelige gevolgen die dit kan hebben, aldus RTL Nieuws. De banken hebben inmiddels de toezegging gedaan om in hun brieven te gaan wijzen op de keerzijde van een lage rente.

AFM
De AFM noemt het ‘wenselijk’ dat consumenten informatie krijgen over de mogelijke gevolgen van een lagere hypotheekrente voor de opbouw van de spaarpot bij een (bank)spaarhypotheek. “Bij consumenten met een (bank)spaarhypotheek is de hypotheekrente gekoppeld aan de rente die wordt vergoed over de spaarpot. Een lagere hypotheekrente levert een lagere rentevergoeding op over het spaargeld. Er is dan extra inleg nodig om het gewenste bedrag bij elkaar te sparen. Het is belangrijk dat consumenten zich dat realiseren.”

CONCLUSIE
 De AFM vervolgt: “Duidelijke en volledige informatie stelt consumenten in staat om een goede keuze te maken voor een bepaalde rente of hypotheekverstrekker. Advies van een (zelfstandig) financieel adviseur kan daarbij helpen. Het aflopen van de rentevast periode is bij uitstek een geschikt moment om een adviseur te raadplegen.”

Bij een (bank)spaarhypotheek kun je beter een hogere rente kiezen omdat dat als gevolg heeft dat de spaarpremie naar beneden gaat, je krijgt immers het zelfde rendement als de hypotheek rente die je moet betalen. Rente is aftrekbaar en premie niet!