Wijzigingen per 01-07-2015:

 Voor hypotheekrentes onder 3% geldt vanaf 1 juli aanstaande een lagere maximale hypotheek. Vanaf die datum kunnen de meeste woningkopers circa 5% minder lenen.

De exacte daling van het leenplafond hangt af van het inkomen. De daling van de maximale hypotheek treft vooral hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), omdat daarvoor lagere rentestanden gelden. In januari zijn de leennormen ook al strenger geworden. 

Wie bezig is met de koop van een woning en een bepaald hypotheekbedrag nodig heeft, kan het best zorgen dat hij/zij een hypotheekofferte krijgt met een datum voor 1 juli 2015. Dan gelden de huidige normen nog. 

Rekenvoorbeeld 

De Hypotheekshop heeft berekend wat het effect is voor een modaal gezin. Als een gezin twee inkomens heeft, van € 35.000 en € 10.000, pakken de nieuwe regels als volgt uit. Bij de huidige gemiddelde hypotheekrente van 2,65% (voor tien jaar vast met NHG) kan dit gezin nu € 218.692 lenen. Als de hypotheekrente gelijk blijft, kan dit gezin vanaf 1 juli aanstaande € 209.386 lenen. Dat is bijna € 10.000 minder. Vereniging Eigen Huis heeft deze cijfers gecontroleerd. 

NHG-grens daalt ook 

Per 1 juli daalt ook de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) opnieuw. Nu kan een woningkoper nog NHG krijgen als de hypotheek maximaal € 265.000 bedraagt. Vanwege bijkomende kosten betekent dit dat de woning maximaal € 250.000 mag kosten. Per 1 juli daalt de NHG-grens naar € 245.000. Dat betekent dat de koopprijs van de woning dan nog maar maximaal € 231.132 mag zijn.