AflossenBron: Redactie InFinance | Datum: 20-03-14

Eén op de vijf huiseigenaren overweegt op dit moment af te gaan lossen. Ruim een kwart heeft dat inmiddels weleens tussentijds gedaan. In 2013 werd gemiddeld bijna 15.000 euro tussentijds afgelost door huizenbezitters.

Dat blijkt uit de ING WoonIndex over het eerste kwartaal van 2014. Elk kwartaal meet de ING het vertrouwen in de woningmarkt onder potentiële starters en koopwoningbezitters. Deze WoonIndex stabiliseert in het eerste kwartaal van 2014 op 111 en daarmee blijft de index ruim uit boven de neutrale stand van 100.

Driekwart van de woningbezitters en starters denkt dat er op dit moment bij de aankoop van een huis meer onderhandelingsruimte is dan twee jaar geleden. Bijna de helft van de starters is voornemens om in 2014 een huis te kopen. Bij de koopwoningbezitters is dat 5%. Met name onder koopwoningbezitters is de verwachting dat de huizenprijzen gaan stijgen het afgelopen kwartaal toegenomen. Ruim de helft van deze groep verwacht nu een stijging. Dit is de hoogste score sinds 2008.

Dennis Noordervliet, directeur Marketing Hypotheken bij de ING: “Over het algemeen zien wij in vergelijking met het vorige kwartaal een stabiel patroon van de onderliggende vragen die de index bepalen. De verwachting onder koopwoningbezitters ten aanzien van de huizenprijzen laat wel een toename zien. Ruim de helft (54%) verwacht inmiddels een stijging. Dit is de hoogste score sinds 2008. Ondanks een verwachte stijging van de huizenprijzen vindt 67% van de koopwoningbezitters en starters het nu een gunstige periode om een huis te kopen. Het is opvallend dat koopwoningbezitters denken dat de huizenprijzen gaan stijgen terwijl deze groep, samen met starters, ook denkt dat er meer onderhandelingsruimte is dan twee jaar geleden.”

Bijna de helft van de koopwoningbezitters (45%) en starters (48%) verwacht dat de bodem van de huizenprijzen is bereikt en dat vanaf nu de huizenprijzen niet meer zullen dalen. Dit is een forse stijging ten opzichte van vorig kwartaal, toen waren respectievelijk 36% en 31% van de respondenten deze mening is toegedaan.

Drie op de tien koopwoningbezitters verwacht dat hun woning 4-6 maanden te koop zal staan, een kwart verwacht dat dit maximaal een jaar zal duren en 26% denkt dat dit langer dan een jaar duurt. De meest positieve woningbezitters (6%) verwachten dat hun huis binnen 3 maanden is verkocht. Ruim een kwart van de ondervraagden heeft inmiddels weleens tussentijds een aflossing gedaan. De aflossing wordt hoofdzakelijk gefinancierd uit spaar- en/of beleggingsgeld (67%). Het gemiddelde bedrag wat in 2013 tussentijds werd afgelost is bijna 15.000 euro. Klanten van ING hebben in 2013 gemiddeld meer tussentijds afgelost, namelijk bijna 20.000 euro.

Eén op de vijf ondervraagden met een eigen woning overweegt op dit moment af te gaan lossen. Het merendeel van de koopwoningbezitters (65%) schat in 2014 tussen de 1.000 en 10.000 euro extra af te lossen. Bij de extra aflossing zal drie kwart aflossen op het aflossingsvrije leningdeel van de hypotheek, 12% op het spaardeel en 6% op het annuïtaire leningdeel.