NHG

In 2013 deden 4.522 (2012: 3.548) huishoudens vanwege een verlies na gedwongen verkoop een beroep op de Nationale Hypotheek Garantie. Deze toename van 27% was volgens het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) gezien de in 2013 verder gedaalde woningprijzen te verwachten.

In 2013 kon in 79% van de verliezen de restschuld van de voormalige eigenaar-bewoners worden kwijtgescholden. Bij relatiebeëindiging was dat 93% en bij werkloosheid 81%. Gemiddeld ontvingen deze huishoudens € 38.877. In totaal werd ruim € 150 mln uitgekeerd. “Kwijtschelding van de restschuld is uiteraard niet mogelijk indien op basis van het inkomen en/of het vermogen de verkoop niet noodzakelijk is”, aldus het WEW dat met ingang van 2014 de voorwaarden nog eens aanscherpte.

 

Tweeverdieners De beëindiging van de relatie was in 65% (2012: 61%) van de gevallen de aanleiding voor de gedwongen verkoop met verlies. In 17% (2012: 16%) was werkloosheid de aanleiding voor de verkoop. Relatiebeëindiging is volgens het WEW bij een daling van de woningprijs een groter risico dan werkloosheid. “In geval van relatiebeëindiging is bij tweeverdieners veelal sprake van een directe noodzaak tot verkoop. Bij werkloosheid kan verkoop dankzij de WW en in afwachting van ander werk worden uitgesteld en vaker worden voorkomen.”

Afbouw Binnen de actuele NHG-kostengrens heeft ongeveer 90% van alle kopers de aankoop van de woning gefinancierd met NHG. In 2013 hebben in totaal 85.200 (2012: 93.700) huishoudens de aankoop van hun woning gefinancierd met NHG. Dat is 9% minder dan in 2012. Deze daling laat zich verklaren door de afbouw van de NHG-kostengrens.